"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

27/3/10

. Όταν ορισμένοι ενο- χλούν και δημιουργούν προβλήματα και εξ αυτού του γεγονότος υπάρχει κίνδυνος «σύρραξης» με- ταξύ δύο πλευρών, δεν δικαιούνται οι αρμόδιοι φορείς, στους οποίους απευθύνονται οι πολίτες για να προστατευθούν, να «νίπτουν τας χείρας». Τελευταία, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ένα δελτίο Τύπου του 15μελούς Συμβουλίου του ΕΠΑΛ, στο οποίο αναφέρεται ότι «μαθήτριες του Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου έχουν δεχτεί παρενοχλήσεις από αλλοδαπούς αραβικής κατα- γωγής που ζουν στο νησί μας».Το να νοιώθουν οι πολίτες ασφαλείς μέσα στη
μικρή τους κοινωνία, είναι αγαθό και μπορεί να
τους το παρέχουν οι αρμόδιοι φορείς, ο καθένας
στο μέτρο που του αναλογεί. Το αίσθημα ασφά-
λειας αφορά όλους τους πολίτες ντόπιους και μη,
κατοίκους αυτού του νησιού. Όταν ορισμένοι ενο-
χλούν και δημιουργούν προβλήματα και εξ αυτού
του γεγονότος υπάρχει κίνδυνος «σύρραξης» με-
ταξύ δύο πλευρών, δεν....
δικαιούνται οι αρμόδιοι
φορείς, στους οποίους απευθύνονται οι πολίτες
για να προστατευθούν, να «νίπτουν τας χείρας».
Τελευταία, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ένα
δελτίο Τύπου του 15μελούς Συμβουλίου του
ΕΠΑΛ, στο .....
οποίο αναφέρεται ότι «μαθήτριες του
Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου έχουν δεχτεί
παρενοχλήσεις από αλλοδαπούς αραβικής κατα-
γωγής που ζουν στο νησί μας».
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του 15μελούς Ευγ.
Βλαχάκη και μας ανέφερε ότι απευθύνθηκε
στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και αυτό
γιατί, υπάρχει ένταση και θα υπάρξει αντίδραση.
Και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν αποφα-
σίζουν οι πολίτες, να «πάρουν το νόμο στα χέ-
ρια τους». Όπως είπε επίσης, στόχος δεν ήταν να
δημιουργηθεί νέα ένταση, αλλά να ....


εκτονωθεί η
υπάρχουσα.
Ποικίλες αντιδράσεις
Η επιστολή - ανακοίνωση των μαθητών του ΕΠΑΛ
προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο ποικίλες
αντιδράσεις. Πρώτον, δόθηκε η ευκαιρία σε δι-
αφόρους να εκφράσουν μέσω blog τα ρατσιστικά
τους συναισθήματα και απειλές εναντίον των οι-
κονομικών μεταναστών του τύπου: «Θα τους εξα-
φανίσουμε…», υπήρξαν όμως και νηφάλιες από-
ψεις, για ένταξη στην κοινωνία μας αυτών των
ανθρώπων και ομαλή συμβίωση μαζί τους, που
ευτυχώς ήσαν οι περισσότερες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καθηγητές του
ΕΠΑΛ, συζήτησαν το θέμα με τους μαθητές και
προσπάθησαν να τους εξηγήσουν ότι η ξενοφο-
βία θα πρέπει να αποβληθεί και να δουν με άλλο
μάτι αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη
χώρα μας για μια καλύτερη ζωή. Υπάρχει δε η
σκέψη, να γίνουν προβολές ταινιών με οικονομι-
κούς μετανάστες, καθώς στο ΕΠΑΛ φοιτούν πολ-
λά παιδιά αλλοδαπών οικογενειών.
ΓΕΛ Νάουσας
Αποστάσεις από την ανακοίνωση των μαθητών
του ΕΠΑΛ, πήρε με ανακοίνωσή του το ΓΕΛ Νά-
ουσας, στην οποία τονίζει:
«Το παρακάτω κείμενο έχει ως στόχο την εναντί-
ωση και την αποστασιοποίηση του λυκείου μας
από την ρατσιστικού περιεχομένου δημοσίευση
που πραγματοποίησε το ΕΠΑΛ στις 25 Φεβρου-
αρίου 2010.
»Το θλιβερό στην Παριανή πραγματικότητα δεν
είναι το κύμα οικονομικών μεταναστών,αλλά οι
νεοφασιστικές αντιλήψεις που εκφράζονται από
ένα -αρκετά μεγάλο- τμήμα της νεολαίας. Τέτοιου
είδους/ ήθους ιδέες αποτελούν οιωνό ενός και-
νούριου μεσαίωνα!
»Είναι προφανές, πως ο σκοπός του ιδίου του
κειμένου, αλλά και των σχόλιων που το ακολου-
θούν (blog), είναι η ρατσιστική προπαγάνδα. Εί-
ναι λυπηρό και κατακριτέο, νέοι άνθρωποι να υιο-
θετούν τέτοιου είδους απαρχαιωμένες απόψεις!».
Στο Δημοτικό Συμβούλιο
Το συγκεκριμένο ζήτημα έθεσε στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο ο επικεφαλής της μειοψηφίας Λ.
Κοντός, διαβάζοντας την επιστολή – ανακοίνω-
ση των μαθητών του ΕΠΑΛ. Ο Πρόεδρος του Σώ-
ματος κ. Αρκάς, συμμεριζόμενος, όπως είπε, την
αγωνία των παιδιών, έδωσε το λόγο στο Δήμαρ-
χο, ο οποίος είχε στα χέρια του τις ανακοινώσεις
και των δύο σχολείων. Εκτιμώ, είπε ο κ. Βλαχο-
γιάννης, ότι εφόσον έχουμε δύο επιστολές εκ δι-
αμέτρου αντίθετες, έχουμε πρόβλημα. Στη συνέ-
χεια ανέφερε, ότι επικοινώνησε με το Διοικητή
του Αστυνομικού Τμήματος κ. Μποζίκη και συζή-
τησαν το θέμα και σημείωσε: «Δεν πρέπει να μεί-
νουμε αδιάφοροι. Αν όντως υπάρχει παρενόχλη-
ση να τη σταματήσουμε και αν πρόκειται για έκ-
φραση ρατσισμού να τη σταματήσουμε επίσης».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος πρότεινε και έγιο-
νε αποδεκτό, να γίνει άμεσα συνάντηση όλων των
αρχών του νησιού και να αντιμετωπιστεί η κατά-
σταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους.

http://www.fonitisparou.gr/issuedetails.asp?IdFoni=106#

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ «η καλλιέργεια του πατριωτισμού αποτελεί σήμερα την μοναδική απάντηση, ώστε ο λαός μας να μπορέσει να αποκρούσει ενημερωμένος, ενωμένος και άγρυπνος αυτό το σατανικό σχέδιο ξεσκεπάζοντας και απομονώνοντας τους εχθρούς του, όποιοι και αν είναι και όπου κι αν βρίσκονται. Αρκετά κοιμηθήκαμε έως τώρα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: