"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

19/5/10

To Ελληνικό Σύνταγμα -- Προοίμιο

 
To Σύνταγμα Ελληνικών Κρατών καθορίζει ποιά είναι η ιδεολογία, η ταυτότητα και οι σκοποί του Ελληνικού Έθνους.
Το Σύνταγμα εσκεμμένα δεν καθορίζει διαδικασίες εκλογών, ούτε διαδικασίες ψηφίσεως νόμων, ούτε διαδικασίες παραιτήσεως και αναδείξεως ανωτάτων αρχόντων. Ανά τους αιώνες αυτά καθορίζονται από τις περιστάσεις. Σκοπός είναι η επιβίωση του Έθνους, ως εκ τούτου η ύπαρξη του Κράτους είναι μέσον και όχι αυτοσκοπός.
Τα Ελληνικά Κράτη ασχολούνται με τις... κοινωνικές αρρώστιες, με το ποιό είναι το πρόβλημα και όχι με το ποιός θα το λύσει.
Δεν ενδιαφέρει η εκλογή προσώπων και οι διαδικασίες αποφάσεων. Ενδιαφέρει ο τρόπος σκέψεως, αντιμετωπίσεως και λύσεως των προβλημάτων. Ενδιαφέρουν οι στόχοι του Κράτους και πώς θα τους επιτύχει. Ενδιαφέρει η αθανασία του Ελληνικού Έθνους και η προστασία των Ελληνικών Ψυχών από την υποδούλωση σε αλλότριες δοξασίες.
Το πιό βασικό άρθρο του Συντάγματος, για κάθε Έλληνα, δεν αναγράφεται πουθενά και είναι το εξής: Το Ελληνικό Έθνος πρέπει να υπάρχει ακόμη και μετά από εκατό δισεκατομμύρια χρόνια. Και αν δεν υπάρχει, θα είναι λάθος δικό μου. Το Ελληνικό Έθνος πρέπει να ταυτιστεί με την Αιωνιότητα.
Κάθε Ελληνική Κοινότητα ανά τον Κόσμο εφαρμόζει και ερμηνεύει το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση τα Αιώνια Θεϊκά Δόγματα, τους Ιερούς Κανόνες, τους Ιερούς Νόμους και τους Ηθικούς Κώδικες. 
Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγγέλλει την Κυριαρχία των Θεών και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων.
Το Ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει ή ποινικοποιεί ιδέες και όχι ανθρώπους.
Το Ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα, γονίδια, μιμήδια, τα οποία βοηθούν στην επιβίωση του Ελληνικού Έθνους. Το Ελληνικό Σύνταγμα τιμωρεί ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα, γονίδια, μιμήδια, τα οποία καταστρέφουν το Ελληνικό Έθνος.
Το Ελληνικό Σύνταγμα δέχεται και επιτρέπει μία μόνον αλήθεια. Ένα μοναδικό και απόλυτο δόγμα, το: Ο Ελληνισμός απορρίπτει κάθε ανοχή που βρίσκεται έξω από αυτόν.
Στον αιώνιο αγώνα επιβιώσεως και διαλύσεως εθνών τα Ελληνικά Έθνη επιβιώνουν διαλύοντας τα έθνη των απίστων.
Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι εργαλείο κοινωνικού πολέμου και επιβιώσεως του Ελληνισμού. Η Ιστορία διδάσκει ότι η διάλυση των βεβήλων κρατιδίων και η σύσταση Ελληνικών Κρατών περνά μέσα από την επίπονη δημιουργία πολλών φυλετικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών μειονοτήτων. Έτσι διαλύονται τα μισελληνικά κράτη των απίστων και αναδεικνύονται τα μονο-φυλετικά, μονο-θρησκευτικά, μονο-πολιτιστικά Κράτη των Ελλήνων.
Οι πολυ-πολιτιστικοί μηχανισμοί του Ελληνισμού θραύουν την φασιστικώς και αιματηρώς επιβληθείσα ομοιογένεια των ναζωραίων κατακτητών, και μετά κτίζουν την μονο-φυλετική, μονο-θρησκευτική, μονο-πολιτιστική κοινωνία των Ελλήνων.
Η ανάμιξη φυλών, η σχετικοποίηση των αξιών, η αέναος αμφισβήτηση θεσμών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ισχύουν πάντα για αλλοφύλους και αλλοθρήσκους και ποτέ για τους Έλληνες.
Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει ανάμιξη με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους. Ούτε επιτρέπει να αναπτύσσωνται ανάμεσα στα Ελληνικά Κράτη φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλου είδους μειονότητες.
Το Ελληνικό Σύνταγμα υπακούει στο Αιώνιο Θεϊκό Δόγμα:
«Ο πολυ-πολιτισμός των αλλοεθνών απαιτεί την επιβίωση του Ελληνικού μονο-πολιτιστικού Κράτους,. Η ανάμιξη των αλλοφύλων απαιτεί την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός των αλλοθρήσκων απαιτεί την επιβίωση της Ελληνικής Θρησκείας».
Τα γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών είναι μονίμως ρευστά και κινητά. Αυξομειώνονται αναλόγως των νικηφόρων μαχών στον αέναο Ιερό Πόλεμο του Ελληνισμού για παγκόσμια κυριαρχία. Τα δε πολιτιστικά, ιδεολογικά, εθνικά σύνορα επεκτείνονται συνεχώς. Το Ελληνικό Έθνος δημιουργεί καθημερινά αυτόνομες εστίες. Ως εκ τούτου το Ελληνικό Σύνταγμα εσκεμμένα δεν καθορίζει τα γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών. Ελληνικό Κράτος μπορεί να συσταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του Κόσμου.
Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει την προτεραιότητα των συλλογικών-εθνικών δικαιωμάτων έναντι των ατομικών.
Τα Ελληνικά Κράτη είναι ένθεα, δημοκρατικά και κοινωνικά. Εγγυώνται την ισότητα όλων των πολιτών ενώπιον των Αθανάτων Θεών, χωρίς διάκριση στην καταγωγή, ταξική θέση, κομματική ταυτότητα.
Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει την ισότητα όλων των ανθρώπων ενώπιον των Θεών, ασχέτως εθνικότητος, νόμων, συνόρων και πολιτεύματος.
Το Ελληνικό Σύνταγμα έχει ως απαράβατο δόγμα ότι η εξουσία των ανθρώπων προέρχεται από τους Θεούς για το καλό των ανθρώπων.
Η Εθνική κυριαρχία προέρχεται από τους Αθανάτους Θεούς, ανήκει στον λαό και ασκείται από τους Ιερείς. 
Το Ελληνικό Σύνταγμα αποτελεί διαδικασία σχηματισμού κρατών. Εξ αιτίας πολέμων, φυλετικών ανακατατάξεων, μεταναστεύσεων, τριβών και πιέσεων σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς κόμβους και πλουτοπαραγωγικές πηγές, υπάρχει αέναος κύκλος στην διάλυση και τον σχηματισμό κρατών. Μετατίθενται συνεχώς τα φυλετικά, εθνικά, ιδεολογικά και οικονομικά σύνορα. Ως εκ τούτου το Ελληνικό Σύνταγμα εγγράφει στον γενετικό κώδικα των Ελλήνων ένα χρωμόσωμα το οποίο παντού και πάντα τους διατάσσει να ανατρέπουν και να συστήνουν κράτη.
Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η Θρησκεία, ο Πολιτισμός, τα γονίδια, τα μιμήδια, τα οικοσυστήματα, προστατεύονται ενόπλως καθώς αποτελούν τα ιδεολογικά, θρησκευτικά, φυλετικά, πολιτιστικά και βιολογικά σύνορα του Ελληνισμού. Η παραβίασή τους αποτελεί αιτία πολέμου.
Πεδίο μάχης του Ελληνισμού αποτελεί η Ψυχή των ανθρώπων. Ο περιωρισμένος χώρος πίστεως που διαθέτουν οι άνθρωποι αναγκάζει τους Έλληνες να πολεμούν για να κερδίσουν ζωτικό χώρο στις ψυχές των ανθρώπων.
Το Ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει ότι το δικαίωμα Πίστεως στους Θεούς υπερφαλαγγίζει το δικαίωμα ατομικής ιδιοκτησίας. Η Πίστη στους Θεούς είναι απόλυτο δικαίωμα, μη απαλλοτριώσιμο. Η απώλεια ατομικής περιουσίας αποζημιώνεται από το Κράτος μετά την απαλλοτρίωση, ενώ την ατομική Πίστη το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να την απαλλοτριώσει καθώς δεν μπορεί να την αποζημιώσει.  
Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει αλλαγή Πίστεως στους Έλληνες. Ουδείς μπορεί να στερηθεί της Πίστεως στους Θεούς. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ως την ημέρα που θα πεθάνει ο Έλλην δεν στερείται της Πίστεώς του. Αλλά λόγω Αθανασίας και Μετεμψυχώσεως της Ψυχής, ακόμα και πριν γεννηθεί και αφού πεθάνει ο Έλλην, είναι αδύνατον να αλλαξοπιστήσει. Ουδείς έχει το δικαίωμα να αποσπάσει ψυχές από το Ελληνικό Έθνος, το έγκλημα ισοδυναμεί με απαγωγή ανθρώπου.
Το Ελληνικό Σύνταγμα προσιδιάζει σε μία Ιερά Παγκόσμια Κυβέρνηση που καλλιεργεί την πτώση όλων των απίστων κυβερνήσεων.
Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν έχει ως σκοπό να διατηρεί μία καθεστηκυία τάξη δημοσίων υπαλλήλων. Αντιθέτως σκοπός του είναι η συγκρότηση ενός δυναμικού κράτους προσανατολισμένο σε συνεχή επέκταση. Γι’ αυτό δεν πρέπει να καθορίζωνται γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών, διότι είναι άγνωστα και συνεχώς μεταβαλλόμενα, προς επέκταση. Αλλά αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι και τα σύνορα των απίστων κρατών είναι άγνωστα και συνεχώς μεταβαλλόμενα, προς συρρίκνωση.
Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει την εμπόλεμη, αριστοκρατική Δημοκρατία, στην οποία οι υποψήφιοι αξιωματούχοι έχουν ποινικές ευθύνες για ότι αποφασίζουν, πριν εκλεγούν, όταν εκλεγούν, και μετά την λήξη της θητείας των.
Οι ποινικές ευθύνες δεν παραγράφονται, ισχύουν μέχρι θανάτου και μετά θάνατον.
Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ποινικές ευθύνες για εγκλήματα σκέψεως. Και μόνον η σκέψη για ανάμιξη Ελλήνων με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους αποτελεί ειδεχθές έγκλημα.
Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ιδεολογίες και διαμέσου αυτών, κατοχυρώνει μηχανισμούς επιλογής ηγετών και σκοπούς του Κράτους, ώστε να μην εξαρτάται από ένα άτομο η σωτηρία του Έθνους.
Το Ελληνικό Σύνταγμα σε όλα τα άρθρα του προστατεύει την συλλογική Ελληνική ταυτότητα και την θέτει πάνω από τα ατομικά δικαιώματα.
Τα ατομικά δικαιώματα προστατεύονται με βάση τους Ιερούς Νόμους.
Τα Ελληνικά Κράτη ως ενεργοί προστάτες των Ελληνικών Εθνών περιλαμβάνουν στην προστασία τους τούς αγέννητους Έλληνες και τους νεκρούς Έλληνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: