"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

19/5/10

1ο Κεφάλαιο: Θεϊκή Κυριαρχία

 
1ο Άρθρο-Θεϊκή Ιδιοκτησία
1. Οι Έλληνες, οι ψυχές των, τα σώματά των είναι Ιδιοκτησία των Αθανάτων Θεών.
2. Η περιουσία των Ελλήνων, η γη, τα δάση, τα ποτάμια, οι θάλασσες, ανήκουν στους Θεούς. Οι Θεοί δίνουν και αφαιρούν την ζωή και τα αγαθά στους Έλληνες.
3. Ουδείς Έλλην δύναται να αφαιρέσει ή να καταστρέψει την Ιδιοκτησία των Θεών.

2ο Άρθρο-Πίστη στους Αθανάτους Θεούς
1. Η Πίστη στους Θεούς και οι Ιεροί Ναοί αποτελούν Ιδιοκτησία των Θεών και η καταστροφή τους τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών.
2. Η Πίστη στους Αθάνατους Θεούς είναι απόλυτο δικαίωμα, όπως τα... εμπράγματα δικαιώματα. Προστατεύεται έναντι τρίτων.
3. Η Πίστη στους Θεούς αποτελεί την βάση ολόκληρης της Ελληνικής Κοινωνίας. Όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες της Ελληνικής Κοινωνίας λαμβάνονται με βάση την Ελληνική Θρησκεία και το Θέλημα των Θεών.
 
3ο Άρθρο-Πηγή της Εξουσίας
1. Η εξουσία και η κυριαρχία των Ελληνικών Κρατών πηγάζει από τους Αθανάτους Θεούς. Ασκείται υπέρ του Ελληνικού Έθνους.
2. Όποιο Ελληνικό Κράτος θέτει εαυτόν άνωθεν των Αθανάτων Θεών καταλύεται αυτομάτως.
 
4ο Άρθρο-Ισότητα ενώπιον των Θεών
1. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των Αθανάτων Θεών.
2. Ουδείς δύναται να παραβιάσει τις Εντολές των Θεών, την οικογενειακή ζωή των πιστών, ούτε δύναται να παρεμβληθεί στην επικοινωνία με τους Θεούς. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της προστασίας του Νόμου από τέτοιες επιθέσεις.
 
5ο Άρθρο-Βλασφημία κατά των Θεών
1. Ουδείς επιτρέπεται να επιτεθεί στην τιμή και την φήμη των Αθανάτων Θεών. Τοιαύτη επίθεσις ισοδυναμεί με στρατιωτική εισβολή στα Ελληνικά Κράτη, κάτι που αποτελεί αιτία πολέμου.
 
6ο Άρθρο-Η Μοίρα ανθρώπων και Κόσμου
1. Η απόλυτη Κυριαρχία επί γης και ανθρώπων ανήκει σε Αυτούς που δημιούργησαν το Σύμπαν και τον Κόσμο.
2. Οι Αθάνατοι Θεοί καθορίζουν την Μοίρα του ανθρώπου. Ουδείς επιτρέπεται να υποτάσσει τους Έλληνες σε ανθρωπίνους νόμους και να αψηφά τους Θεϊκούς Νόμους.
 
7ο Άρθρο-Ιεροί Κώδικες
1. Τα Ελληνικά Κράτη βασίζονται στην Πίστη ότι δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί από τους Πατρώους.
2. Οι Αθάνατοι Θεοί έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα Κυριαρχίας και Νομοθεσίας και απαιτούν αποκλειστική υπακοή στις Εντολές Των.
3. Τα Ιερά Βιβλία των Θεών αποτελούν τους κώδικες πλοηγήσεως του Ελληνικού Έθνους.
4. Οι Έλληνες έχουν ως απαράβατο Δόγμα την επιστροφή κοντά στους Θεούς μετά θάνατον και την επιστροφή στην Γη με την μετεμψύχωση.
5. Η Νίκη στον Ιερό Πόλεμο είναι ο μοναδικός σκοπός υπάρξεως των Ελλήνων.
6. Τα Ελληνικά Κράτη και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις λογοδοτούν ενώπιον Θεών και Ελλήνων. Τα Ελληνικά Κράτη υπάρχουν για να εξασφαλίζουν στο Ελληνικό Έθνος θρησκευτική, πολιτιστική, φυλετική, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία από κάθε ξένη επιρροή.
 
8ο Άρθρο-Ελληνική Θρησκεία και Σύνταγμα
1. Όλα τα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος καθώς και όλες οι αποφάσεις πολιτικές, διοικητικές, οικονομικές, στρατιωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και όλοι οι κανονισμοί βασίζονται στην, και διαπερνώνται από την Ελληνική Θρησκεία.
2. Τα Αιώνια Ιερά Δόγματα της Ελληνικής Θρησκείας είναι πάνω από το Ελληνικό Σύνταγμα.
 
9ο Άρθρο-Ανωτάτη Αρχή
1. Ανωτάτη εκτελεστική αρχή του Ελληνικού Έθνους είναι οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες, οι οποίοι κατέχουν, με την καθοδήγηση των Θεών, την απόλυτη εξουσία επί του Έθνους.
2. Η εξουσία τους βασίζεται στην δικαιοσύνη και την ευσέβεια, που αντλούν και οφείλουν στους Θεούς. Είναι οι αποκλειστικοί παιδαγωγοί του Έθνους.
 
2ο Κεφάλαιο: Βασικές Αρχές
10ο Άρθρο-Ποίος είναι Έλλην
1.1 Έλλην είναι μόνον ο πιστός των Αθανάτων Θεών. Συγχρόνως ο Έλλην πρέπει να έχει Ελληνική φυλετική καταγωγή. Το αντίστροφο δεν ισχύει.
1.2 Η Ελληνική εθνικότητα και υπηκοότητα καθορίζονται πρώτα με βάση το θρησκευτικό κριτήριο και μετά με το φυλετικό κριτήριο.
2.1 Η Ελληνική φυλετική καταγωγή τεκμαίρεται όταν κάποιος έχει γεννηθεί από γονείς Έλληνες. Αν μόνον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Έλλην τότε πιθανώς το τέκνο να δύναται να πάρει Ελληνική υπηκοότητα αλλά ποτέ Ελληνική εθνικότητα.
2.2 Η Ελληνική ιθαγένεια δίνεται σε κάποιον που έχει και τους δύο γονείς Έλληνες στο θρήσκευμα και Έλληνες στην φυλή. Με οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό δεν δίνεται Ελληνική ιθαγένεια.
3.1 Οι γάμοι με αλλοθρήσκους και αλλοφύλους απαγορεύονται δια πυρός και σιδήρου. Οι μικτοί γάμοι δεν αναγνωρίζονται από τα Ελληνικά Κράτη και τιμωρούνται αμείλικτα από τους Ιερούς Νόμους και τον Ποινικό Κώδικα.
3.2 Όποιος ή όποια αναμιγνύεται με αλλοθρήσκους ή αλλοφύλους χάνει αυτομάτως την Ελληνική εθνικότητα και υπηκοότητα. Ταυτοχρόνως τα τέκνα του δεν θα πάρουν ποτέ Ελληνική ιθαγένεια.
3.3 Η εθνικότητα και η υπηκοότητα αφαιρούνται από τον παραβάτη αυτοδικαίως και ούτος δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια.
 
11ο Άρθρο-Κανένα δικαίωμα χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις
1. Δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζεται κάποιο δικαίωμα χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η ρήτρα ισχύει από τους πολίτες προς το κράτος και από το κράτος προς τους πολίτες.
2. Οι υποχρεώσεις όχι μόνον προηγούνται των δικαιωμάτων, αλλά επιπλέον, βάσει ενοχικού δικαίου, η εκπλήρωση αυτών δημιουργεί τα δικαιώματα.
3. Στην ιεραρχία των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, προηγούνται οι κρατικές υποχρεώσεις και ακολουθούν τα κρατικά δικαιώματα. Έπονται οι ατομικές υποχρεώσεις και τέλος έρχονται τα ατομικά δικαιώματα.
 
12ο Άρθρο-Κρατικές Υποχρεώσεις
1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να διδάσκουν την Ελληνική Θρησκεία στους Έλληνες.
2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην παροχή δωρεάν παιδείας και υγείας στους Έλληνες.
3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν κατοικία και εργασία στους Έλληνες.
4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση στους Έλληνες.
5. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να βοηθούν στην δημογραφική αύξηση και ευγονική αναπαραγωγή των Ελλήνων.
6. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα Ελληνικά γονίδια από ανάμιξη με ξένο αίμα.
7. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα Ελληνικά μιμήδια από τον πολιτιστικό συγκρητισμό, ώστε να πολλαπλασιάζωνται και να εκτοπίζουν τα εχθρικά μιμήδια.
8. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως τα θρησκευτικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά, φυλετικά, πολιτικά σύνορα του Ελληνισμού.
9. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως το ζωικό και φυτικό βασίλειο.
10. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως τις θάλασσες, τον αέρα, το περιβάλλον, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Ελληνικού Έθνους.
11. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν ενόπλως τις υγιείς Ελληνικές ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα.
 
13ο Άρθρο-Κρατικά Δικαιώματα
1. Τα Ελληνικά Κράτη, αφού πρώτα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των προς τους Έλληνες πολίτες, εις το ακέραιο, τότε και μόνον τότε, αποκτούν δικαιώματα επί των Ελλήνων πολιτών.
2. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα στρατολογίας Ελλήνων πολιτών.
3. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα φορολογίας και εκδόσεως χαρτονομίσματος.
4. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα εκδόσεως διοικητικών πράξεων και ψηφίσεως νόμων.
5. Τα κρατικά δικαιώματα σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι αντίθετα με τους Ιερούς Νόμους των Αθανάτων Θεών και τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας.
 
14ο Άρθρο-Ατομικές Υποχρεώσεις
1. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν τις ατομικές υποχρεώσεις. Προστατεύουν τους πολίτες από τους εγκληματίες που εμποδίζουν τους Έλληνες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των.
2. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να λατρεύουν τακτικά τους Αθανάτους Θεούς.
3. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να κάνουν πολλά παιδιά και ποτέ να μην αναμιγνύονται με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.
4. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζουν τον Ελληνισμό ενόπλως, μέχρι θανάτου.
5. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να επεκτείνουν τα ιδεολογικά και πολιτιστικά σύνορα του Ελληνισμού.
6. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το περιβάλλον.
7. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να αναπαράγουν ανόθευτο τον Ελληνικό Πολιτισμό.
8. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να σέβωνται τους τάφους των Προγόνων, τους νεκρούς και τους αγέννητους Έλληνες.
9. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να μην προσκυνούν ξένους θεούς.
 
15ο Άρθρο-Ατομικά Δικαιώματα
1. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων, τα απορρέοντα από την εκπλήρωση των ατομικών υποχρεώσεων.
2. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.  
3. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.
4. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.
5. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
6. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ελευθέρας διακινήσεως.
7. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του απαραβιάστου της ιδιωτικής ζωής.
8. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
9. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: