"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

4/12/10

Αμφισβητείται η νομιμότητα της πρακτικής του ΤΕΙΡΕΣΙΑ-Παρέµβαση Τειρεσία σε προσωπικά δεδοµένα

 Την εξέταση της νομιμότητας της πρακτικής του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την επεξεργασία των αιτήσεων εξώδικης ρύθμισης των χρεών ζητά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, από σχετικές ανακοινώσεις στον Τύπο κατέστη γνωστό ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.» συλλέγει, επεξεργάζεται και εγγράφει στα αρχεία της αιτήσεις για εξωδικαστικό ....
συμβιβασμό που υποβάλλουν οι καταναλωτές κατά το άρθρο 2 του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Κατόπιν τούτου, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, απέστειλε επιστολή προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας και εγγραφής στα αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού που υποβάλλουν οι οφειλέτες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων υποβολής αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, η δε διατήρηση των στοιχείων αυτών προκαταβολικά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάληψη προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τους οφειλέτες.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού απευθύνεται στους πιστωτές και δεν υποβάλλεται ενώπιον δημόσιας αρχής. Κατά το στάδιο της προσπάθειας για εξώδικη ρύθμιση δεν πραγματοποιείται συνεπώς κανένας δικαστικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του νόμου 3869/2010. Εξάλλου, η υποβολή αιτήματος συμβιβαστικής ρύθμισης των χρεών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο οφειλέτης θα προχωρήσει, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει, στο επόμενο στάδιο της υποβολής αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών. Η επεξεργασία που γίνεται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι μάλιστα ανεξάρτητη από την εκτίμηση για τη βασιμότητα ή αποδοχή του αιτήματος εξώδικης ρύθμισης ή τη συνδρομή των προϋποθέσεων.

Περαιτέρω, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. προχωρεί στην καταγραφή και επεξεργασία του δεδομένου υποβολής της αίτησης, χωρίς να ζητείται και να χορηγείται η συγκατάθεση του οφειλέτη. Τέλος, οι αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού αφορούν οφειλές όχι μόνο βεβαιωμένες και απαιτητές, αλλά και ενήμερες οφειλές, οφειλές που απλώς βρίσκονται σε καθυστέρηση ή ακόμη και αβέβαιες οφειλές, όπως γίνεται στο πλαίσιο κάθε συμβιβασμού.

Ενόψει των παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή ζητά από την Αρχή να αποφανθεί εάν η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων των οφειλετών που ακολουθεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: