"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

19/5/10

5ο Κεφάλαιο: Οργάνωση του Πολιτεύματος

 
38ο Άρθρο-Είδος Πολιτεύματος
1.1 Το πολίτευμα των Ελληνικών Κρατών είναι η ένθεη, ιεραρχημένη, πειθαρχημένη και αριστοκρατική Δημοκρατία.
1.2 Η Ελληνική Θρησκεία, η διαβάθμιση αξιωμάτων, η πειθαρχία στους ανωτέρους και η επιλογή των αρίστων, αποτελούν τα θεμέλια της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Η λαϊκή ψήφος δίδεται σε πρόσωπα και όχι σε κόμματα για την κατοχή της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν ισχύει η αρχή της δεδηλωμένης.
3. Όλα τα Ελληνικά Κράτη συστήνουν δύο νομοθετικά σώματα, την Γερουσία και την Βουλή. Ο αριθμός γερουσιαστών και βουλευτών καθορίζεται αναλόγως των δημογραφικών, ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε εποχή.
4.1 Η εκτελεστική εξουσία είναι εκλογικώς ανεξάρτητη από ...την νομοθετική εξουσία. Η χρονική περίοδος εκλογής νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι διαφορετική. Η διάρκεια κάθε κυβερνήσεως και κάθε νομοθετικού σώματος είναι τετραετής.
4.2 Οι εκλογές γίνονται σε δύο στάδια τουλάχιστον. Δεν επιτρέπονται άμεσες εκλογές. Η ανάδειξη της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας γίνεται από εκλέκτορες.
4.3 Δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι, αμόρφωτοι και εγκληματίες.
 
39ο Άρθρο-Λυκούργειο Σύστημα
1. Σύμφωνα με τις αρχές του Λυκούργου στην Ελληνική Δημοκρατία συνυπάρχουν οι άριστοι, οι ολιγαρχικοί και οι δημοκρατικοί. Το σύστημα επιτρέπει και στις τρεις τάξεις την συνύπαρξη για την επίτευξη της ισορροπίας.
2. Δεν ισχύει η αρχή της αριθμητικής πλειοψηφίας για την εγκυρότητα των αποφάσεων. Ισχύει η αρχή της ποιότητος, η ποσότητα συνήθως δεν συνάδει με την ποιότητα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει του τί είναι σωστό και όχι βάσει του διαχωρισμού πλειοψηφίας-μειοψηφίας.  
3. Για να ληφθεί απόφαση με βάση την αριθμητική πλειοψηφία επιβάλλεται να ελεγχθούν τα εξής: ποιός διαμορφώνει την κοινή γνώμη έτσι ώστε αυτή να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Επιβάλλεται η ανάλυση της συνθέσεως της πλειοψηφίας, διότι αλλιώς θα ψηφίσουν αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι, αμόρφωτοι και εγκληματίες. Ανίχνευση του μορφωτικού επιπέδου της πλειοψηφίας ώστε να θεωρηθεί ικανή να λάβει αποφάσεις. Ο έλεγχος από Ιερείς του μηχανισμού συλλογής ψήφων, του μηχανισμού μετατροπής ψήφων σε έδρες, του βαθμού δεσμεύσεως των υποψηφίων προς τήρηση των υποσχέσεων, των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων από λίστες, είναι αυστηρότατος.
4. Ένας υποψήφιος κρατικός αξιωματούχος αναλαμβάνει δεσμεύσεις για το τί επιτρέπεται και τί δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
5. Η αριθμητική πλειοψηφία είναι κάτι αόριστο και ακαθόριστο. Ασφαλέστερη πηγή αποφάσεων αποτελεί η Θρησκεία, η Ιστορία, και οι Ιεροί Κώδικες του Ελληνισμού.
 
40ο Άρθρο-Ελληνικό Ιερατείο
1. Το Ελληνικό Ιερατείο αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο διοικεί σε κάθε Ελληνικό Κράτος. Το Ελληνικό Ιερατείο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του Ελληνικού Έθνους κάτω από την σκέπη των Αθανάτων Θεών. 
2. Οι Αρχιερείς κατέχουν την απόλυτη εξουσία του Ελληνικού Έθνους. Δεν εκλέγονται από τον λαό, προάγονται από ανωτέρους Ιερείς. Μόνον οι πολιτικοί εκλέγονται από τον λαό.
3. Θέσεις εκτελεστικής εξουσίας δύνανται να καταληφθούν από μη Ιερείς αλλά όλες οι αποφάσεις των, για όλα τα ζητήματα, υπόκεινται στην έγκριση του Ελληνικού Ιερατείου.
4. Το Ελληνικό Ιερατείο, ανά πάσα στιγμή, δύναται να καθαιρεί από την θέση του τον οποιονδήποτε πολιτικό αρκεί η απόφαση να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, βάσει των Ιερών Νόμων της Ελληνικής Θρησκείας.
5.1 Το Ελληνικό Ιερατείο δεν εκλέγεται. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες, αφού περάσουν αυστηρή εκπαίδευση και σκληρές δοκιμασίες, προβιβάζονται από ανωτέρους Ιερείς και Ιέρειες.
5.2 Το Ελληνικό Ιερατείο λαμβάνει σκληρή πολιτική εκπαίδευση, με βάση την ιστορία, τις πολιτικές επιστήμες, την πολιτική κοινωνιολογία, την πολιτική ψυχολογία, την συγκριτική ιστορία πολιτισμών, την πολιτική οικονομία, τις στρατιωτικές επιστήμες, την ιατρική, τα μαθηματικά, την αστρονομία, την φιλοσοφία, τις νομικές επιστήμες. 
6.1 Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και το στράτευμα κυριαρχεί ο Ιερός Θεσμός του Ιερατικού Επιτρόπου. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες ένας Έλλην Ιερεύς επιβλέπει τις αποφάσεις, τον τρόπο λειτουργίας, τις προσλήψεις, τις αναδείξεις και απολύσεις στελεχών.
6.2 Ο Έλλην Ιερεύς ελέγχει την συμπεριφορά, τις ιδέες, τα ήθη και τα έθιμα των στελεχών της εξουσίας ώστε να μην παρεκκλίνουν κατ’ ελάχιστον από τον Δρόμο και τις Εντολές των Αθανάτων Θεών.
7. Αν και όλοι οι θεσμοί του πολιτεύματος εκλέγουν μόνοι των τους ανωτάτους αξιωματούχους, όπως το δικαστικό σώμα και το στράτευμα, εν τούτοις υπόκεινται στην συγκατάθεση των Ιερατικών Επιτρόπων.
8. Οι Ιερατικοί Επίτροποι είναι απαραβίαστοι. Κατέχουν εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Είναι υπόλογοι στους ανωτέρους των, στο Ελληνικό Έθνος και στους Αθανάτους Θεούς.
9. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες είναι επιφορτισμένοι με την αύξηση της Ελληνικής Φυλής, με την διδασκαλία της κοινωνικής και εθνικής επιβιώσεως, με την θεραπεία των κοινωνικών αρρωστιών, στην θεωρία και στην πράξη.
10. Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο και ειρήνη.
11.1 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στην Παιδεία.
11.2 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως.
11.3 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στην διαφύλαξη των ηθών και των εθίμων.
11.4 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στους πολιτικούς.
11.5 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στο στράτευμα και την δικαιοσύνη και την οικονομία.
11.6 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στην θρησκευτική φυλετική και πολιτιστική διαδρομή που διαγράφει το Ελληνικό Έθνος.
11.7 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στις ιδέες, στα συναισθήματα, στην συμπεριφορά, στα ένστικτα του Έλληνος.
12. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες έχουν την απόλυτη ευθύνη για την προστασία των ιδεολογικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, φυλετικών, βιολογικών, και οικονομικών συνόρων.
13. Η ποινή του θανάτου ισχύει για όποιον προσβάλλει ή απειθεί στις εντολές του Ελληνικού Ιερατείου.
14. Το Ελληνικό Ιερατείο εκπαιδεύεται με τις αρχές στρατιωτικού σώματος και έχει αποστολή όμοια με των Ενόπλων Δυνάμεων στο θρησκευτικό, φυλετικό και πολιτιστικό πεδίο.
15. Οι Έλληνες Ιερείς μετά το πέρας της δευτεροβαθμίας εκπαιδεύσεως φοιτούν σε Ιερατικές Ακαδημίες με τετραετή βασική εκπαίδευση. Οι ικανώτεροι συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές για να λάβουν διδακτορικά διπλώματα.
16.1 Το Ελληνικό Ιερατείο επιβλέπει και ελέγχει το κτίσιμο Ελληνικών Ναών και την έκδοση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
16.2 Το Ελληνικό Ιερατείο επιβλέπει και ελέγχει την προστασία Ναών, αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων
16.3 Το Ελληνικό Ιερατείο καθορίζει τί και πώς πρέπει να κτισθεί, στις προτομές Ιερέων, Ηρώων, Σοφών, στις αναθηματικές στήλες, στα αγάλματα Θεών και σε ποιό μέρος πρέπει να κτισθούν.
 
41ο Άρθρο-Δικαιοσύνη
1. Βάση της Δικαιοσύνης είναι τα Ιερά Βιβλία και η Ελληνική Θρησκεία.
2. Δικαστές δύνανται να γίνουν μόνον όσοι έχουν ευσέβεια στους Θεούς.
3. Οι Δικαστές έχουν ψηλά και στις πλάτες των τα αγάλματα των Θεών για να νοιώθουν κοντά τους το άγρυπνο μάτι των Θεών που τιμωρεί αμείλικτα τους δικαστές που αδικούν.
4. Η σύσταση θρησκευτικών δικαστηρίων, εξετάζοντα τα εγκλήματα περί θρησκείας, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελλήνων Ιερέων και Ελληνίδων Ιερειών. 
5. Το έμβλημα της Ελληνικής Δικαιοσύνης είναι το: ουδείς αθώος καταδικάζεται, ουδείς ένοχος αθωώνεται.
6. Η αντεγκληματική πολιτική κτίζεται γύρω από το δόγμα της ποινικοποιήσεως της εγκληματικής σκέψεως. Τιμωρούνται προπαρασκευαστικές σκέψεις, δηλαδή εγκληματικές ιδέες, εγκληματικά ένστικτα, εγκληματικές συμπεριφορές, εγκληματικά  συναισθήματα πολύ πριν διαπραχθεί το έγκλημα.
7.1 Τα μέτρα που λαμβάνει η Δικαιοσύνη και η αυστηρότητα των νόμων εξαρτώνται από την συχνότητα, την επικινδυνότητα και τον αριθμό των εγκλημάτων. Σκοπός είναι ο μηδενισμός των εγκλημάτων σε όλα τα επίπεδα.
7.2 Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης αποτελεί δόγμα και όχι πιθανότητα. Ο αριθμός δικαστών και δικαστηρίων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ολοκληρώνωνται και οι τρεις βαθμοί απονομής της δικαιοσύνης μέσα σε ένα έτος.  
8. Αποτελεί δόγμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης τα κατά παράλειψη εγκλήματα των κρατικών αξιωματούχων να τιμωρούνται βαρύτατα, χωρίς καθυστέρηση, δίχως να επιτρέπεται παραγραφή.
9. Όλες οι αιτίες μη φυσιολογικού θανάτου των Ελλήνων πολιτών χρεώνονται στους κρατικούς αξιωματούχους ως ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τα λοιμώδη νοσήματα, οι θάνατοι από μόλυνση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της ποιότητος των τροφίμων, η ανάμιξη της Ελληνική Φυλής με ξένο αίμα, η καταστροφή του ζωικού και φυτικού βασιλείου, αποτελούν επαίσχυντα εγκλήματα εκ προμελέτης για τα οποία οι κρατικοί αξιωματούχοι τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών.
 
42ο Άρθρο-Νομοθετική εξουσία
1.1 Οι αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας βασίζονται στην διάδοση και κατίσχυση της Ελληνικής Θρησκείας σε όλο τον Κόσμο. Οποιοσδήποτε νόμος εναντιώνεται στην κυριαρχία της Ελληνικής Θρησκείας καθίσταται άκυρος.
1.2 Οι νομοθετικές διατάξεις βασίζονται στις Αιώνιες Ηθικές Αξίες και τα Αιώνια Θεϊκά Δόγματα του Ελληνισμού.
2. Δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη καμμία ξένη επιρροή ούτε οι διεθνείς νόμοι, εκτός και αν συνάδουν με την Ελληνική Θρησκεία.
3.1 Η νομοθετική εξουσία αποκαλείται Εθνοσυνέλευση.
3.2 Βουλευτές και Γερουσιαστές ορκίζονται υποχρεωτικώς στους Πατρώους Θεούς και τις Μητρώες Θεές. Όποιος αρνηθεί καθαιρείται και εξορίζεται από το Ελληνικό Έθνος.
4. Απαγορεύεται η πολυνομία. Η νομοθετική εξουσία ασχολείται κυρίως με το να εφαρμόζει τους υπάρχοντας νόμους.
5.1 Βουλευτές και οι Γερουσιαστές καταγράφουν την πριν και μετά την θητεία περιουσία τους, ώστε αν έχει αυξηθεί παρανόμως να καθαιρούνται.
5.2 Κατά την διάρκεια της θητείας των παγώνουν οι λογαριασμοί των και δεν επιτρέπεται η αλλαγή στα περιουσιακά των στοιχεία.
6. Όλοι οι νόμοι ελέγχονται από το Ελληνικό Ιερατείο και λαμβάνουν την τελική έγκριση, άλλως καθίστανται αυτοδικαίως άκυροι.
7. Η νομοθετική εξουσία δεν ασχολείται με το ποιός και πώς εκλέγεται σε κάποια θέση. Η νομοθετική εξουσία ασχολείται με το τί είδους ιδέες διαδίδονται, ποιές ιδέες πρέπει να ποινικοποιηθούν, ποιές συμπεριφορές πρέπει να επιβραβευθούν.  
8. Το μέλλον του Ελληνισμού δεν εξαρτάται από την κάλπη και τις εκλογές. Τα Ελληνικά Κράτη υπάρχουν για τις επόμενες γενεές και όχι για τις επόμενες εκλογές.
 
43ο Άρθρο-Ποινικές ευθύνες αξιωματούχων
1. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Οι πολιτικοί δεν είναι απαραβίαστοι.
2. Για να εκλεγούν οι πολιτικοί οφείλουν να δίδουν γραπτές υποσχέσεις συνοδεία ποινικών ρητρών σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των υποσχέσεων.
3. Οι πολιτικοί κρίνονται βάσει στατιστικών δεδομένων. Οι πράξεις των συγκρίνονται με στατιστικούς πίνακες αποδόσεως.
4. Οι αξιωματούχοι των Ελληνικών Κρατών υπογράφουν τί παραλαμβάνουν και τί παραδίδουν, στην διάρκεια της θητείας των. Η αρνητική διαφορά τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.  
5.1 Οι αξιωματούχοι των Ελληνικών Κρατών είναι ποινικώς υπεύθυνοι για ότι ψηφίζουν και για ότι δεν ψηφίζουν. Είναι ποινικώς υπεύθυνοι για κάθε νομοθετική πράξη ακόμη και μετά θάνατον. Δεν υπάρχει καμμία ασυλία βουλευτών ή γερουσιαστών σε θέματα διοικήσεως του κράτους. Ανά πάσα στιγμή και κάθε ημέρα η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία κρίνεται ατομικώς και συλλογικώς, και επιβάλλονται βαρύτατες ποινές στους παρανομήσαντας.
5.2 Ουδείς έχει το δικαίωμα να αποπέμψει αξιωματούχους φέρνοντας ανεπαρκείς αποδείξεις. Οι συκοφάντες τιμωρούνται αμείλικτα.
6. Η οικονομική κατάσταση όλων των αιρετών αξιωματούχων ελέγχεται πριν και μετά την ανάληψη της εξουσίας, καθώς και των εγγυτέρων συγγενών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει αυξηθεί κατά παράνομο τρόπο.
7.1 Επειδή τα Ελληνικά Κράτη είναι μονάδες μάχης σε συνεχή πόλεμο, οι απώλειες, όπως για παράδειγμα από τροχαία δυστυχήματα, καρκίνο, καρδιοπάθειες, ναυάγια, λοιμώξεις, είναι πολεμικές απώλειες σε εσωτερικό πόλεμο.
7.2 Τα Ελληνικά Κράτη βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο εναντίον των λοιμώξεων, εναντίον του καρκίνου, εναντίον της μολύνσεως του περιβάλλοντος, εναντίον του αναλφαβητισμού, εναντίον κάθε κοινωνικής αρρώστιας που πλήττει το Έθνος.
7.3 Ανεργία, δημογραφικό, φυλετική ανάμιξη, απιστία, βιομηχανική ανάπτυξη, πολιτιστικός συγκρητισμός, μόλυνση περιβάλλοντος, αποτελούν θέατρα πολέμου στα οποία θα κριθούν οι αξιωματούχοι του Έθνους.
8. Όσοι αξιωματούχοι αδρανούν είναι προδότες εν καιρώ πολέμου και όχι βαριεστημένοι πολίτες.
9. Η νίκη στους εξωτερικούς στρατιωτικούς πολέμους εξαρτάται από την νίκη στον καθημερινό εσωτερικό πόλεμο. Τα Ελληνικά Κράτη πρώτα θα νικήσουν στον εσωτερικό δημογραφικό πόλεμο και μετά στον εξωτερικό στρατιωτικό.
10. Κάθε νέα κυβέρνηση παραλαμβάνει για τρεις μήνες από την προηγούμενη κυβέρνηση και καταγράφει τα πάντα. Οι νέοι αξιωματούχοι χρεώνονται μέχρι και τα δέντρα, την θερμική μόλυνση, την ανεργία, τα ζώα και τα φυτά, όπως ακριβώς ένας στρατιώτης χρεώνεται τον οπλισμό του.
 
44ο Άρθρο-Υποψήφιοι αξιωματούχοι και εκλογείς
1. Τα προσόντα των υποψηφίων αξιωματούχων και εκλογέων καθορίζονται με τέτοια κριτήρια ώστε να διατηρείται η Πίστη στους Αθανάτους Θεούς, η Εθνική ενότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η Ελληνική Κοσμοαντίληψη και η Δικαιοσύνη των Θεών.
2. Τα προσόντα και τα κριτήρια για να έχει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι απαιτούν την υπακοή στις Εντολές των Θεών, την κυριαρχία της Ελληνικής Θρησκείας, την διατήρηση της εθνικής ενότητος, την φυλετική και πολιτιστική καθαρότητα του Ελληνισμού, και την παγκόσμια κυριαρχία του Ελληνισμού.
3.1 Οι μηχανισμοί επιλογής και αναδείξεως στελεχών στην εξουσία καθορίζονται με βάση τους Ιερούς Νόμους της Ελληνικής Θρησκείας και την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής.
3.2 Οι μηχανισμοί επιλογής και αναδείξεως των Ελλήνων ηγετών είναι βασισμένοι στην Ελληνική Θρησκεία και στα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα.
4. Όποιος δεν είναι θρησκευτικώς και φυλετικώς Έλλην δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5. Όποιος είναι αγράμματος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
6. Όποιος δεν υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
7. Όποιος είναι φοροφυγάς δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
8. Όποιος αρνείται να κάνει οικογένεια δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
9. Όποιος δεν αποδίδει τιμές στους Θεούς δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
10. Οι εγκληματίες δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
11. Οι υποψήφιοι αξιωματούχοι δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την ταυτότητα, την δημογραφική σύνθεση, την φυλετική βάση, την Θρησκεία, τους σκοπούς, τα ιδανικά και την ιδεολογία του Ελληνικού Έθνους.
12.1 Το νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα υποβάλλονται σε περιορισμούς εξουσίας καθώς ανανεώνονται γρήγορα και ως εκ τούτου είναι ικανά για το καλύτερο και το χειρότερο.
12.2 Το νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος. Ούτε επιτρέπεται να εμπλέκωνται σε θρησκευτικά ζητήματα.
13.1 Η πολιτική εξουσία, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική είναι κάτω από την Θρησκευτική Εξουσία.
13.2 Η πολιτική εξουσία αφανίζεται μπροστά στην Κυριαρχία των Αθανάτων Θεών.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: