"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

19/5/10

6ο Κεφάλαιο: Δημόσια Διοίκηση

 
45ο Άρθρο-Δημόσιοι υπάλληλοι και κρατική μηχανή
1. Η δημόσια διοίκηση υποχρεωτικώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
2. Η κρατική μηχανή όχι μόνον παρακολουθεί αλλά καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.
3. Η κρατική μηχανή πολεμά σε διαφορετικούς πολέμους ανά πάσα στιγμή και κατά μήκος πολλών και διαφορετικού τύπου συνόρων.
4. Η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού είναι βασικός σκοπός της κρατικής μηχανής.
5. Η έλλειψη ταχυτάτης εξυπηρετήσεως των Ελλήνων πολιτών αποτελεί ποινικό αδίκημα.
6. Απαγορεύεται το ... κράτος-επιχειρηματίας. Το κράτος οφείλει να ενισχύει οικονομικά τους ιδιώτες και όχι οι ιδιώτες να ενισχύουν οικονομικά το κράτος.  
7. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ασχέτως ειδικότητος, είναι στρατιώτες σε μονάδα πρώτης γραμμής σε περίοδο πολέμου.
 
46ο Άρθρο-Ενεργειακό και αποχετευτικό πρόβλημα  
1. Η ενεργειακή αυτάρκεια των Ελληνικών Κρατών αποτελεί εθνικό δόγμα. Οι ενεργειακές ανάγκες κατά 90% πρέπει να καλύπτωνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2.1 Η υγιεινή αποκομιδή, μεταφορά και απόθεση των απορριμμάτων καθώς και η βιολογική επεξεργασία των βιομηχανικών και αστικών λυμάτων αποτελούν Εθνικά προβλήματα υψίστης στρατηγικής σημασίας.
2.2 Η όποια αδιαφορία στην λύση του προβλήματος ισοδυναμεί με αφανισμό της ζωής από τον πλανήτη. Ουδεμία καθυστέρηση είναι συγγνωστή. Οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών.
 
47ο Άρθρο-Πρόσληψη Ελλήνων εργατών και υποστήριξη Ελληνικών προϊόντων
1. Οι Έλληνες διδάσκονται από μικρά παιδιά την αλληλοβοήθεια. Ακόμη και αν δεν υπάρχει Ελληνικό Κράτος υποχρεούνται να αγοράζουν προϊόντα μόνον από Έλληνες, ποτέ από αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.
2. Όλες οι Ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας προσλαμβάνει αποκλειστικώς Έλληνες, στο θρήσκευμα και την φυλή. Οι παραβάτες, ιδιώτες και δημόσιοι αξιωματούχοι τιμωρούνται επί εσχάτη προδοσία.
3. Όλος ο φορολογικός σχεδιασμός υποχρεωτικώς συντείνει στο να βοηθά την ανάπτυξη της Ελληνικής επιχειρήσεως και την αναχαίτιση της αλλοδαπής στην εγχώρια αγορά.
 
48ο Άρθρο-Κτηματολόγια, Υγειονομικοί χάρτες, Ανθρωπολογικοί χάρτες
1. Τα Ελληνικά Κράτη από την σύστασή τους υποχρεούνται να τηρούν Εθνικό Κτηματολόγιο.
2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να καταρτίσουν υγειονομικό χάρτη με την ιστορία και γεωγραφία των νοσημάτων καθώς και τις κατά τόπους ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό, νοσοκομειακά έργα υποδομής και ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό.
3.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να χαρτογραφήσουν την ιστορία της Ελληνικής Φυλής διαμέσου των αιώνων.
3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην κατάρτιση ανθρωπολογικών χαρτών όλων των φυλών της γης χρησίμους για την Εθνική Άμυνα.
 
49ο Άρθρο-Επιλογή αξιωματούχων
1. Ο προβιβασμός προσώπων σε πανεπιστήμια, ένοπλες δυνάμεις και δικαστικό σώμα γίνεται χωρίς παρέμβαση κομμάτων ή πολιτικών προσώπων αλλά υπόκειται στον γενικό έλεγχο του Ελληνικού Ιερατείου που αποτελεί τον θεματοφύλακα των Ελληνικών Αξιών και της Ελληνικής Ψυχής.
2. Οι αποδοχές των επί κεφαλής της δικαιοσύνης, των πανεπιστημίων, των διευθυντών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία, των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι ίσες ή ανώτερες αυτών της εκτελεστικής εξουσίας.
3. Απαγορεύεται οι θέσεις στην εκτελεστική εξουσία να δίδωνται σε ανθρώπους ασχέτους με τις γνώσεις και την πείρα που προαπαιτούνται.
4. Απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη οιασδήποτε θέσεως στον δημόσιο τομέα από άνδρες που δεν έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία.
 
50ο Άρθρο-Φορολογία
1. Η φορολογία των Ελληνικών Κρατών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% σε όλα τα είδη εισοδημάτων επί των καθαρών εσόδων των πολιτών.
2. Η φορολογία είναι δυναμική και όχι στατική. Φορολογείται η διακίνηση προϊόντων και η θετική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και όχι η αμετάβλητη περιουσία.
3. Η φορολογία χρησιμοποιείται ως κίνητρο παραγωγής Ελληνικών προϊόντων και ως αποτρεπτικό μέσον εισαγωγής ξένων προϊόντων.
4. Απαγορεύεται αυστηρώς τα Ελληνικά Κράτη να μετακυλίουν την ανικανότητά τους στην περιστολή των δαπανών της κρατικής μηχανής, στους πολίτες δια της φορολογίας. Αυτό αποτελεί κλοπή και τιμωρείται αυστηρότατα.

7ο Κεφάλαιο: Ελληνικός Πολιτισμός
51ο Άρθρο-Προστασία του Ελληνικού Πολιτισμού
1. Οι παραλείψεις αξιωματούχων για την ένοπλη προστασία και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού τιμωρούνται με θάνατο.
2. Παντού και πάντα τα Ελληνικά Κράτη ξεριζώνουν κάθε ξένη πολιτιστική επιρροή για να ριζώσει ο Ελληνικός Πολιτισμός.
3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να αλλάζουν όλα τα τοπωνύμια της επικρατείας των με αρχαία Ελληνικά.
4.1 Όλοι οι δρόμοι λαμβάνουν ονόματα επιφανών προσωπικοτήτων, Ηρώων, Ιεροφαντών, Στρατηγών, ευεργετών.
4.2 Οι πλατείες και οι δρόμοι στολίζονται με τους ανδριάντες των επιφανών προσωπικοτήτων του Ελληνισμού.
5. Όλοι οι δημόσιοι χώροι στολίζονται υποχρεωτικώς με τα αγάλματα των Αθανάτων Θεών. Ειδικά αυτή η παράλειψη τιμωρείται με διαπόμπευση και δημόσια θανάτωση των υπευθύνων αξιωματούχων.
 
52ο Άρθρο-Αναστύλωση Ελληνικών Ναών
1.1 Όλοι οι Αρχαίοι Ελληνικοί Ναοί αναστυλώνονται στην αρχαία Ελληνική μορφή των.
1.2 Η παράλειψη αυτής της Θεϊκής Εντολής εκτός από την ποινή του θανάτου έχει τρομακτικές συνέπειες για την παράταξη που ασκεί την εξουσία. Το όνομά της θα σβήσει από την μνήμη των ανθρώπων.
2. Όπου δεν είναι δυνατόν να αναστυλωθεί ο Αρχαίος Ελληνικός Ναός διότι δεν υπάρχουν αρχαία σχέδια της μορφή του, θα κτίζεται νέος Ναός με βάση τα αρχαία πρότυπα προς τιμήν του εν λόγω Θεού.
3. Οι Ελληνικοί Ναοί επέχουν θέση πνευματικών και θρησκευτικών βάσεων ανά τον Κόσμο. Από τους Ελληνικούς Ναούς στρατολογούνται οι Ιεροί Πολεμιστές του Ιερού Πολέμου. Οι Ελληνικοί Ναοί αποτελούν φρούρια του Ιερού Πολέμου. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να οικοδομούν Ελληνικούς Ναούς σε όλο τον Κόσμο.
 
53ο Άρθρο-Ελληνική Τέχνη
1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προωθούν και να αναπαράγουν τους Ελληνικούς χορούς, τα Ελληνικά τραγούδια, την Ελληνική μουσική, την Ελληνική ζωγραφική, την Ελληνική ποίηση, την Ελληνική γλυπτική, την Ελληνική αρχιτεκτονική, το Ελληνικό θέατρο.
2. Η προώθηση αλλοτρίων δοξασιών έναντι των Ελληνικών, αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Οι εγκληματίες αξιωματούχοι λογοδοτούν μπροστά σε Θεούς και ανθρώπους πριν θανατωθούν.
 
54ο Άρθρο-Προστασίας της Γλώσσης
1. Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα είναι εργαλείο σκέψεως. Συγχρόνως είναι μέσον διαδόσεως του Ελληνικού Πολιτισμού. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να την διδάσκουν σε Έλληνες και ξένους ώστε να καταστεί διεθνής γλώσσα.
2. Η οποιαδήποτε υποβάθμιση της Ελληνικής Γλώσσης από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα σχολεία, την δικαιοσύνη, τους πολιτικούς ή άλλον φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, τιμωρείται ως έγκλημα εσχάτης προδοσίας.  
 
55ο Άρθρο-Επέτειοι
1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εορτάζουν όλες τις Εθνικές Επετείους όπου δοξάστηκε ο Ελληνισμός από την αρχαιότητα έως σήμερα ώστε να παραδειγματίζονται οι νέες γενεές.
 
56ο Άρθρο-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εκδώσουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία σε προσιτό κόστος για τον Ελληνικό λαό και να εφοδιάσουν όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες με αρκετά αντίτυπα.
2. Η παράλειψη εκδόσεως της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελεί εσχάτη προδοσία και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.
3. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία διδάσκεται υποχρεωτικώς στα Ελληνικά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες ως κύρια ύλη.
 
57ο Άρθρο-Τάφοι Προγόνων
1. Η μη ανασκαφή ή η καταστροφή των Προγονικών Τάφων και η παράλειψη ευλαβικής συντηρήσεως των Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων αποτελούν εσχάτη προδοσία. Η τιμωρία των ενόχων είναι παραδειγματική.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: