"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν τίποτα εις αυτήν" *ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ*

Φωτορεπορταζ 20 τελευταιων αναρτησεων

30/9/10

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΔΕΙΤΕ :. H ιστορία του Αβραάμ: η μεγάλη κλήση, το μεγάλο «ναι» Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου κι από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Αυτός ο Γιαχβέ συνάπτει εμπορικές συμφωνίες....


Ο Θεός και ο Αβραάμ συνάπτουν Διαθήκη
Φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός παντοκράτορας.
Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω* μαζί
σου Διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογό-
νους».
Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς
Διαθήκης;
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν τα κείμενά
τους στη μητρική τους γλώσσα που ήταν τα εβραϊκά. Υπάρχουν......
όμως και κάποια γραμμένα στα ελληνικά (όπως π.χ. η Σοφία
Σολομώντος και το Μακκαβαίων Γ΄).
Η Παλαιά Διαθήκη αχώριστα δεμένη με την Καινή στη
ζωή της Εκκλησίας
Γιατί άραγε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, οι ιερές δηλα-
δή γραφές του ισραηλιτικού λαού, είναι και για τους χριστια-
νούς ιερά; Γιατί περιέχονται στη χριστιανική Αγία Γραφή αχώ-
ριστα δεμένα με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;
Πρώτα πρώτα χρειάζεται να μην ξεχνάμε πού στηρίζουν την
πίστη τους οι χριστιανοί: στο γεγονός ότι ο Θεός φανερώθηκε
στον κόσμο για να σώσει τους ανθρώπους· δηλαδή να τους φα-
νερώσει την αλήθεια, να τους θεραπεύσει από το κακό και να
δώσει αληθινό νόημα στη ζωή τους. Αυτή η φανέρωση (= Απο-
κάλυψη) έγινε για πρώτη φορά στα πολύ παλιά χρόνια σ’ έναν
άνθρωπο, τον Αβραάμ. Μ’ αυτόν ο Θεός έκλεισε την πρώτη
συμφωνία σωτηρίας (= Διαθήκη). Στη συνέχεια η Διαθήκη
κλείστηκε όχι μόνο με τον Αβραάμ και τους απογόνους του,
αλλά και μ’ όλο το λαό που προήλθε απ’ αυτούς, τον Ισραήλ (=
Παλαιά Διαθήκη). Στον Ισραήλ ο Θεός έδωσε τις μεγάλες υ-
ποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και με τον Ισραήλ
προετοίμασε τον κόσμο να δεχτεί και να καταλάβει το Χριστό.
Όλη αυτή η μακραίωνη πορεία και προετοιμασία περιγράφεται
στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, απ’ όπου προέρχονται τα
φετινά μας μαθήματα.
Μέσα στον ισραηλιτικό λαό γεννήθηκε και έζησε και ο Ιη-
σούς Χριστός. Ο Χριστός έκλεισε μια νέα συμφωνία σωτηρίας
με τους ανθρώπους (= Καινή Διαθήκη). Όχι πια μόνο με τον
ισραηλιτικό λαό, αλλά με όλους τους λαούς της γης. Έτσι, η υ-
πόσχεση του Θεού στον Αβραάμ για τη σωτηρία του κόσμου
εκπληρώθηκε και η Παλαιά Διαθήκη ολοκληρώθηκε.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Ο
Χριστός με τη διδασκαλία και τη ζωή του ερμήνευσε στους αν-
θρώπους τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Τους έκανε να
δουν τα παλιά με καινούρια μάτια. Για να το καταλάβουμε κα-
λύτερα αυτό, μπορούμε να φανταστούμε ότι καθόμαστε στο μι-
σοσκότεινο δωμάτιό μας, που το γνωρίζουμε σπιθαμή προς
σπιθαμή, και ξαφνικά μπαίνει μέσα λαμπρό το φως του ήλιου.
Τα χρώματα ζωντανεύουν και μπορούμε να δούμε και την πα-
ραμικρή λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, όλα μοιάζουν σαν καινού-
ρια! Έτσι έγινε κι όταν ο Χριστός ήρθε στη γή. Η Παλαιά
Διαθήκη «φωτίστηκε» από τη διδασκαλία του και τη ζωή του
αλλιώς. Γι’ αυτό οι χριστιανοί μπόρεσαν να ανακαλύψουν στην
Παλαιά Διαθήκη καινούριες αλήθειες και μηνύματα (πέρα απ’
αυτές που αναγνωρίζει ο Ιουδαϊσμός).
Ως χριστιανικό βιβλίο, λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη κατέχει
σημαντική θέση στη λατρεία της Εκκλησίας. Στις ακολουθίες
διαβάζονται κείμενά της. Πολλοί ύμνοι αναφέρονται σε πρό-
σωπα και γεγονότα που βρίσκουμε στις σελίδες της. Στην εικο-
νογράφηση των ναών συναντάμε πολλά θέματά της.
Επειδή στο μάθημα των Θρησκευτικών έχουμε ως στόχο να
καταλάβουμε το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά και
τη ζωή της Εκκλησίας, είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την
Παλαιά Διαθήκη.


Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια: